Fastyn, A. (2021) „Recenzja: Alina Rogowska, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, ss. 237”., Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 391–398. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3985 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).