Zieliński, T. (2021) „Recenzja: Dawid Binemann-Zdanowicz, Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości… Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP, Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Ośrodek Wydawniczy «Augustana», Warszawa–Bielsko-Biała 2020”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 403–410. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3987 (Udostępniono: 7 grudzień 2023).