Steczkowski, P. (2021) „Sprawozdanie z XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego «Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych» Kombornia, 22–24 września 2020 r”., Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 411–414. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3988 (Udostępniono: 13 lipiec 2024).