Abramowicz, A. . (2021) „Bibliografia publikacji Księdza Profesora Henryka Misztala (1936-2020) z zakresu prawa wyznaniowego”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 431–439. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3993 (Udostępniono: 8 grudzień 2022).