Zieliński, T. (2021) „Wspomnienie o profesorze UW dr. hab. Januszu Osuchowskim (1928–2021)”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 441–442. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3994 (Udostępniono: 20 maj 2024).