Osuchowska, M. . (2021) „Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 19 grudnia 2021 roku)”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 447–450. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3996 (Udostępniono: 7 grudzień 2023).