Hucał, M. . (2021) „Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za 2020 rok”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 451–466. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3997 (Udostępniono: 2 grudzień 2022).