[1]
M. Babula, „Współczesny Kościół Państwowy w Republice Islandii”, ppw, t. 13, s. 23–38, grudz. 2021.