[1]
S. . Góra i D. . Góra, „Relacje państwo–Kościół katolicki oraz przemiany kulturowe na współczesnej Malcie – zasady a rzeczywistość”, ppw, t. 13, s. 85–98, grudz. 2021.