[1]
W. . Góralski, „Umowa między Stolicą Apostolską i ­Republiką Angoli o wzajemnych relacjach między ­Kościołem i państwem z 13 września 2019 roku”, ppw, t. 13, s. 99–124, grudz. 2021.