[1]
K. Pluta, „Udzielenie ateiście sakramentu namaszczenia chorych a naruszenie jego dóbr osobistych oraz zakazu przetwarzania szczególnych kategorii danych”, ppw, t. 13, s. 217–239, grudz. 2021.