[1]
T. . Sypniewski, „Policja Państwowa wobec bydgoskiej parafii Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (1925–1939)”, ppw, t. 13, s. 267–290, grudz. 2021.