[1]
U. Szczęch, „Tajemnica spowiedzi i tajemnica zawodowa duchownych we włoskiej procedurze karnej oraz Kodeksie karnym”, ppw, t. 13, s. 291–309, grudz. 2021.