[1]
D. . Walencik, „Wyodrębnione jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego. Stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”, ppw, t. 13, s. 311–334, grudz. 2021.