[1]
A. . Mezglewski, „Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2020 r. (sygn. akt II CSK 124/19)”, ppw, t. 13, s. 375–389, grudz. 2021.