[1]
B. . Rakoczy, „Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2016 r. (sygn. akt II SA/Bk 112/16)”, ppw, t. 13, s. 357–364, grudz. 2021.