[1]
M. . Bielecki, „Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. (sygn. akt II SA/Wa 1773/19)”, ppw, t. 13, s. 365–373, grudz. 2021.