[1]
A. Fastyn, „Recenzja: Alina Rogowska, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, ss. 237”., ppw, t. 13, s. 391–398, grudz. 2021.