[1]
T. Zieliński, „Recenzja: Dawid Binemann-Zdanowicz, Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości… Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP, Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Ośrodek Wydawniczy «Augustana», Warszawa–Bielsko-Biała 2020”, ppw, t. 13, s. 403–410, grudz. 2021.