[1]
P. Steczkowski, „Sprawozdanie z XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego «Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych» Kombornia, 22–24 września 2020 r”., ppw, t. 13, s. 411–414, grudz. 2021.