[1]
A. . Abramowicz, „Bibliografia publikacji Księdza Profesora Henryka Misztala (1936-2020) z zakresu prawa wyznaniowego”, ppw, t. 13, s. 431–439, grudz. 2021.