[1]
M. . Hucał, „Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za 2020 rok”, ppw, t. 13, s. 451–466, grudz. 2021.