Babula, Małgorzata. „Współczesny Kościół Państwowy W Republice Islandii”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 23-38, doi:10.34888/ppw.2021.23-38.