Borecki, P. . „Ekspertyza W Sprawie Aktualnej Sytuacji Prawnej W kontekście Ewentualnego ­podjęcia Prac Nad Ustawą O Stosunku ­Rzeczypospolitej Polskiej Do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego ­nieposiadającego Hierarchii Duchownej”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 39-58, doi:10.34888/ppw.2021.39-58.