Góra, S. ., i D. . Góra. „Relacje państwo–Kościół Katolicki Oraz Przemiany Kulturowe Na współczesnej Malcie – Zasady a rzeczywistość”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 85-98, doi:10.34888/ppw.2021.85-98.