Kroczek, P. . „Kilka Uwag O upadłości związków Wyznaniowych I Ich osób Prawnych”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 181-96, doi:10.34888/ppw.2021.181-196.