Pluta, Katarzyna. „Udzielenie ateiście Sakramentu Namaszczenia Chorych a Naruszenie Jego dóbr Osobistych Oraz Zakazu Przetwarzania szczególnych Kategorii Danych”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 217-39, doi:10.34888/ppw.2021.217-239.