Szczęch, U. „Tajemnica Spowiedzi I Tajemnica Zawodowa Duchownych We włoskiej Procedurze Karnej Oraz Kodeksie Karnym”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 291-09, doi:10.34888/ppw.2021.291-309.