Walencik, Dariusz. „Wyodrębnione Jednostki Organizacyjne Kościoła Katolickiego. Stan De Lege Lata I Postulaty De Lege Ferenda”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 311-34, doi:10.34888/ppw.2021.311-334.