Wasilewski, T., i J. . Zemła. „Formuła świeckiego państwa W Prawie Republiki Czeskiej i Republiki Tureckiej – Aspekty Komparatystyczne”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 335-5, doi:10.34888/ppw.2021.335-355.