Rakoczy, B. . „Glosa Do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Białymstoku Z Dnia 2 Czerwca 2016 R. (sygn. Akt II SA/Bk 112/16)”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 357-64, https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3982.