Bielecki, M. . „Glosa Do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Z Dnia 30 Stycznia 2020 R. (sygn. Akt II SA/Wa 1773/19)”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 365-73, https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3983.