Fastyn, A. „ 237”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 391-8, https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3985.