Fastyn, Arkadiusz. „Recenzja: Alina Rogowska, Wolność Sumienia i wyznania w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, Ss. 237”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 391-8, https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3985.