Zieliński, T. . „ 276”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 399-02, https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3986.