Zieliński, Tadeusz. „Recenzja: Dawid Binemann-Zdanowicz, Uregulowanie Stanu Prawnego nieruchomości… Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP, Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Ośrodek Wydawniczy «Augustana», Warszawa–Bielsko-Biała 2020”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 403-10, https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3987.