Steczkowski, P. „ 22–24 września 2020 R”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 411-4, https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3988.