Stanisz, Piotr. „Wspomnienie o śp. Księdzu Profesorze Henryku Misztalu ”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 427-30, https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3992.