Abramowicz, A. . „Bibliografia Publikacji Księdza Profesora Henryka Misztala (1936-2020) Z Zakresu Prawa Wyznaniowego”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 431-9, https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3993.