Zieliński, Tadeusz. „Wspomnienie O Profesorze UW Dr. Hab. Januszu Osuchowskim (1928–2021)”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 441-2, https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3994.