Osuchowska, Marta. „Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan Na 19 Grudnia 2021 Roku)”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 447-50, https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3996.