Hucał, M. . „Wybrana Polska Bibliografia Prawa Wyznaniowego Za 2020 Rok”. Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 13, grudzień 2021, s. 451-66, https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3997.