Borecki, Paweł. „Ekspertyza W Sprawie Aktualnej Sytuacji Prawnej W kontekście Ewentualnego ­podjęcia Prac Nad Ustawą O Stosunku ­Rzeczypospolitej Polskiej Do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego ­nieposiadającego Hierarchii Duchownej”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień 31, 2021): 39–58. Udostępniono grudzień 1, 2022. https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3967.