Walencik, Dariusz. „Wyodrębnione Jednostki Organizacyjne Kościoła Katolickiego. Stan De Lege Lata I Postulaty De Lege Ferenda”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień 31, 2021): 311–334. Udostępniono grudzień 7, 2023. https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3979.