Mezglewski, Artur. „Glosa Krytyczna Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 31 Marca 2020 R. (sygn. Akt II CSK 124 19)”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień 31, 2021): 375–389. Udostępniono czerwiec 17, 2024. https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3981.