Rakoczy, Bartosz. „Glosa Do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Białymstoku Z Dnia 2 Czerwca 2016 R. (sygn. Akt II SA/Bk 112/16)”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień 31, 2021): 357–364. Udostępniono grudzień 1, 2022. https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3982.