Bielecki, Marek. „Glosa Do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Z Dnia 30 Stycznia 2020 R. (sygn. Akt II SA/Wa 1773/19)”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień 31, 2021): 365–373. Udostępniono grudzień 8, 2022. https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3983.