Steczkowski, Piotr. „Sprawozdanie Z XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego «Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych» Kombornia, 22–24 września 2020 R”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień 31, 2021): 411–414. Udostępniono lipiec 13, 2024. https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3988.