1.
Borecki P. Ekspertyza w sprawie aktualnej sytuacji prawnej w kontekście ewentualnego ­podjęcia prac nad ustawą o stosunku ­Rzeczypospolitej Polskiej do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego ­nieposiadającego hierarchii duchownej. ppw [Internet]. 31 grudzień 2021 [cytowane 22 czerwiec 2024];13:39-58. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3967