1.
Mezglewski A. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2020 r. (sygn. akt II CSK 124/19). ppw [Internet]. 31 grudzień 2021 [cytowane 17 czerwiec 2024];13:375-89. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3981