1.
Rakoczy B. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2016 r. (sygn. akt II SA/Bk 112/16). ppw [Internet]. 31 grudzień 2021 [cytowane 1 grudzień 2022];13:357-64. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3982